Title Colonize.online Virtual currency Marketing Basket


Redakčný systém Tefnet


Tefnet je v zmysle definície WCMS (anglická skratka: Web content management system) systémom na správu užívateľského obsahu oddeleného od dizajnu a funkcionality. Aj keď nikdy nič nie je tak celkom čiernobiele, dá sa povedať, že náš systém túto základnú požiadavku spĺňa. Tefnet je kompletne vyvinutý nami, bez použitia cuzdieho kódu, alebo častí iného voľne dostupného redakčného systému. Protiváhou robustnosti iných dostupných redakčných systémov je u nás trocha iný pohľad na riešenie problémov. V tomto zmysle teda Tefnet nie je vhodný do každej situácie a pre každého a ani sa o to nesnažíme. Našim cieľom je vyplniť trh inovatívnymi riešeniami tam, kde takéto riešenia chýbajú. Ak chcete vedieť, či je vhodný pre Vás, čítajte ďalej, alebo si ho jednoducho vyskúšajte zdarma.

História


Náš redakčný systém začal vznikať úplne náhodou, niekedy v roku 2010. Zo začiatku nám šlo len o naplnenie špecifickej potreby konkrétneho projektu internetového obchodu, ktorý potreboval zjednodušiť administratívnu agendu a zlepšiť prezentáciu na webe. Ako sa nabaľovala funkcionalita a rozširovali možnosti, zistili sme, že systém ako taký (po niekolkých cykloch kompletného redizajnu), je použiteľný aj na iné projekty, ktoré sa v nasledujúcich rokoch vyskytli. Vtedy niekedy sa zrodila myšlienka začať sa pri dizajne a vylepšovaní systému orientovať viac na konfigurovateľnosť a variabilné použitie. Tento proces trval niekoľko rokov. Až ku koncu roka 2013 sa systém vo svojej verzii 1.0 dostal do podoby v ktorej bolo možné ho relatívne jednoducho nasadiť na ľubovolný projekt zákazníka. Samozrejme, prvou komerčnou verziou sa vývoj nezastavil. Systém priebežne vylepšujeme aj naďalej.

Pôvod názvu Tefnet


Tak ako tomu je pri názve našej spoločnosti, dávna história nám bola inšpiráciou aj pri vyberaní vhodného názvu pre náš redakčný sýstém. Slovo Tefnet je alternatívnym názvom pre Tefnut, staroegyptskú bohyňu vlahy, tj. pre starých egypťanov základným symbolom života. Tefnet bola zároveň matkou Nut a Geb, bohyne neba a boha zeme. Viac z histórie sa možno dočitať na uvedenom linku, pre naše potreby to stači.


Technológia


Tefnet je postavený na php5 skriptoch a mysql5.x databáze. Javasript je použitý tam, kde nebolo možné požadovaný efekt dosiahnuť len s použitím php. Celková filozofia tvorby systému sa ale orientuje na základnú myšlienku - čím viac SSS (server side script), tým lepšie. Rovnako sme sa snažili vyhnúť sa inštalovateľným rozšíreniam ako sú java applets, alebo flash. Systém taktiež nepoužíva lokálne cookies, ale všetky potrebné informácie uchováva v databáze, alebo v session, tj. na serveri, nie na počitači užívateľa. Ďaľšou špecifickou vlastnosťou, značne odľahčujúcou databázový server, je nepoužívanie databázy pre účely ukladania súborov, ale využívanie adresárovej štruktúry servera (zvyčajne dva rôzne fyzické stroje).

Z pohľadu architektúry systému sme vytvorili jedinečný produkt, ktorý je schopný na jednom hostingu (z pohľadu bežného užívateľa na jednej internetovej adrese) prevádzkovať neobmedzený počet rôznych a nezávislých virtuálnych webstránok.
Share: