TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

1 2 3 4 5

Skuska vyvinova psychologia mladsieho skolkeho veku

Všeobecné informácie
2017.05.15, 19:52 306 x krát zobrazené

Mladší školský vek - Rozširujúce štúdium ŽILINA

Všeobecné informácie
2016.12.16, 12:35 820 x krát zobrazené

Máte doplnené výsledky testu :)

Autizmus

Pedagogická a školská psychológia
2016.11.27, 00:39 62 x krát zobrazené

Pozvánka na prednášky pre verejnosť

Všeobecné informácie
2016.05.16, 21:14 326 x krát zobrazené

ak úplnou náhodou nemáte mojich prednášok plné zuby, potom Vám ponúkam možnosť zúčastniť sa prednášok pre verejnosť na témy:Ako sa deti učia cudzí jazyk? 19.05.2016 o 17.30
Keď žena hnevá - prednáška je určená viac pre pánov - 26.05.2016 o 17.30
Výhody dvojjazyčného vzdelávania 02.06.2016 o 17.30
Ako komunikovať vo vzťahu - 16.06.2016 o 17.30

Biodromálna psychológia 6

Biodromálna psychológia
2016.04.04, 22:37 684 x krát zobrazené

pozornosť, inteligencia

Biodromálna psychológia 5

Biodromálna psychológia
2016.03.21, 18:36 650 x krát zobrazené

Piata prednáška definovala myslenie, druhy myslenia, ontogenézu myslenia podľa Piageta, pojmy súd, úsudok a následne sa venovala reči, znakom a vývinu reči.

Psychológia pre učitelov 2

Biodromálna psychológia
2016.03.12, 22:46 1348 x krát zobrazené

Stručné dejiny psychológie, vymedzenie predmetu psychológie, základné psychologické pojmy a kategórie, systém psychologických vied, psychologická metodológia.
Pociťovanie a vnímanie.

Milé študentky a študenti...


Prednášky LS:
Psychológia mladšieho školského veku - cvičenia Utorok 12.00-13.30
Psychológia pre učiteľov 1 Š-60 Štvrtok o 12.00 -15,00chcem ešte poprosiť všetkých študentov, ktorí tak neurobili, vyplniť reflexiu na webstránke. Kliknite na Dotazníky a posledné je reflexia.
Najnovšie monografie z Katedry psychológie a patopsychológie pre učiteľov:
Psychológia trochu inak
Psychológia interaktívne
Psychológia v otázkach
Psychológia v sekundárnom vzdelávaní a Psychologická príprava učiteľov.
Prosím, všetci povinne prečítať text od Dr. Masaryka, nášho bývalého kolegu: Návod na použitie univerzity .
Našla som zaujímavý článok pre vysokoškolákov: Ako využiť študentský život - 20 rád pre dnešných vysokoškolákov .

Odporúčam článok - rozhovor s psychiatrom Jozefom Hašťom o Freudovi a psychoanalýze. KLIK TU.


Opätovne prebieha výzva ŠVOUČ. Témy členov katedry psychológie a patopsychológie ako aj informácie o ŠVOUČ nájdete na stránke Ústavu psychologických a logopedických štúdií.


V októbri 2013 vyšla nová vedecká monografia Na ceste za dvojjazyčnosťou - od informálneho k formálnemu vzdelávaniu, kolektívu autorov: Zlatica Jursová Zacharová, Lenka Sokolová, Gabriela Lojová, Zuzana Straková, Michaela Sepešiová, Traute Taeschner, Sabine Pirchio a Ylenia Passiatore. Informácie o knižke sa nachádzajú TU.


ZBORNÍK - k téme bilingvizmu Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie "Rozvíjanie cudzojazyčných zručností u detí v školskom a v rodinnom prostredí", 2012

Kniha o Rozumnosti od A po Z Rozumnosť