ENGLISH
SLOVAK
TOP


What is Haggle.space


je online priestor ktorý umožňuje užívateľovi vytvorenie ponuky predaja výrobkov, služieb, alebo použitých, prípadne nepotrebných vecí (bazár). Každá ponuka je dostupná pre tisíce používateľov viacerých internetových stránok, ktorí majú možnosť pozrieť si jej obsah a v prípade záujmu pristúpiť k obchodu. Trhovisko zároveň ponúka sofistikovaný vyhľadávací nástroj, ktorý Vám umožní vyhľadať v celej databáze iba konkrétne typy ponúk. Okrem toho ešte HAGGLE.space podporuje niekoľko zaujímavých funkcií, alebo vlastností.

Základná filozofia


HAGGLE.space je postavené na princípe komunitnej výmeny vecí a služieb. Cieľom je umožniť zbaviť sa nepotrebných vecí efektívne a tak, aby sa dostali k niekomu, komu sa ešte zídu a neskončia tak ako zbytočný odpad. Táto filozofia je v súlade s moderným prístupom k udržateľnosti zdrojov a maximálnej možnej recyklácie. Keďže ide o vzájomnú výmenu vecí, systém plne podporuje bezodplatné ponuky. V prípade ocenenej ponuky nedochádza k platbe vo fyzickej mene, ale len v digitálnych kreditoch Dn, čo je pre HAGGLE.space ideálny spôsob použitia univerzálneho výmenného platidla, bez nutnosti bankových, alebo hotovostných operácií. Kredit získaný predajom môže užívateľ použiť priamo na nákup iných vecí z HAGGLE.space, alebo ich môže uplatniť ako platidlo u partnerských webov. Samozrejme, že HAGGLE.space nie je obmedzené len prento trh. Možno ho napríklad využiť aj na ponúknutie vlastných výrobkov, alebo drobných služieb - tj. aj nových vecí.

Našou snahou je poskytovať služby HAGGLE.space bezplatne. Základný model vytvorenia inzerátu a uskutočnenia obchodu, či už bezodplatného, alebo s nejakou cenou, sem patrí. Nie je to ale prakticky možné v každej situácii. Na tomto linku možno nájsť podrobný cenník.

Komunita


HAGGLE.space je tvorené z komunít, ktoré sú reprezentované internetovými stránkami v sieti TefNET. Z tohto dôvodu je jedným z parametrov každej ponuky aj komunita, pod ktorú ponuka, respektíve jej zádávateľ, patrí. V systéme tak možno ľahko zobraziť len ponuky z tvojej komunity, tj. tie ktoré sú najbližšie, alebo od ľudí ktorých poznáš možno aj osobne. Na druhej strane nie je predaj obmedzený len na komunity a podporujeme aj doplnkovú funkciu prepravy objednanej položky, s dopočítaním prepravných nákladov, v prípade že nebude osobný odber možný.

Funkcia HAGGLE


HAGGLE je voliteľná funkcia, ktorá umožní záujemcovi o ponúkanú položku navrhnúť predávajúcemu nižšiu cenu. Predávajúci môže ponúknutú cenu zvážiť, prípadne urobiť vlastnú ponuku. Na druhej strane, ak má ponúk viacero, môže si vybrať tú najlepšiu. Funkcia HAGGLE je nastaviteľná na každom inzeráte samostatne a nie je povinná. Je len na predávajúcom, či uprednostňuje predaj s klasickou fixnou cenou a prípadne ju časom zníži, alebo je ochotný zjednávať cenu pri každom záujemcovi.
Share: