VÝBER JAZYKA
ENGLISH
SLOVAK
TOP


Systém správy obsahu TefNET


Tefnet je v zmysle definície WCMS (anglická skratka: Web content management system) systémom na správu užívateľského obsahu. Dnes je populárne aj označenie tvorca webových stránok (website builder). Tefnet je kompletne vyvinutý našou spoločnosťou, bez použitia cudzieho kódu, alebo častí iného voľne dostupného redakčného systému. Protiváhou k robustnosti iných dostupných redakčných systémov je u nás trocha iný pohľad na riešenie úloh. Nieje možno preto vhodný do každej situácie a pre každého zákazníka. Našim cieľom je prísť na trh s inovatívnymi riešeniami tam, kde takéto riešenia chýbajú, alebo sú nedostatočné. Ak chcete vedieť, či je vhodný pre Vás, čítajte ďalej, alebo si ho jednoducho vyskúšajte. (v príprave).

História


Náš redakčný systém začal vznikať úplne náhodou, niekedy v roku 2010. Zo začiatku to bol len o konkrétny projekt internetového obchodu, ktorý potreboval zjednodušiť administratívnu agendu a zlepšiť prezentáciu na webe. Ako sa nabaľovala funkcionalita a rozširovali možnosti, zistili sme, že systém ako taký (po niekolkých cykloch kompletného redizajnu), je použiteľný aj na iné projekty, ktoré sme aj v nasledujúcom období realizovali. A tak vznikla myšlienka začať sa viac orientovať pri dizajne a vylepšovaní systému na konfigurovateľnosť a variabilné použitie. Tento proces zdokonaľovania trval niekoľko rokov. Ku koncu roka 2013 sa systém vo svojej verzii 1.0 dostal do podoby, v ktorej ho bolo možné relatívne jednoducho nasadiť na ľubovolný projekt zákazníka. Odvtedy systém priebežne vylepšujeme aj naďalej.

Technológia jadra


Tefnet je postavený na najnovšom PHP 7.x a MySQL 5.7 databáze. Systém nepoužíva bežné cookies, okrem prehliadačom inštalovaného sessionID a všetky potrebné informácie uchováva v databáze, alebo v session, tj. bezpečne na serveri. Z pohľadu architektúry systému sme vytvorili zaujímavý produkt, ktorý je schopný na jednom webovom priestore prevádzkovať neobmedzený počet rôznych a nezávislých virtuálnych webstránok, pričom ich spoločnou veľkou výhodou je zdielanie databázy užívateľských účtov TefSEC.

Správa štruktúry webstránky je pomerne jednoduchá, aj napriek tomu, že ponechávame viac voľnosti pre užívateľa a netlačíme ho do preddefinovaných šablón. Z tohto dôvodu si správa systému vyžaduje aspoň základné znalosti html a css, optimálne aj PHP. Logická štruktúra je hierarchická. Na najvyššom mieste sú profily. Profil reprezentuje konkrétne rozloženie stránky, s vlastnou štruktúrou vizuálnych objektov. Na vytvorenie základnej štruktúry profilu sú k dispozícii aj nástroje, ktoré stránku vygenerujú podľa jednoduchého nastavenia, následne možno ale všetko upraviť. Medzi profilmi možno jednoducho prepínať priamo v odkaze, na ktorý užívateľ stránky klikne.

Jednotlivé objekty majú rôzne funkcie. Panel ohraničuje podsekciu profilu, nemá aktívnu funkciu. Dlaždica (tile) je základná stavebná jednotka, ktorú možno prepojiť na konkrétnu hotovú aplikáciu, alebo na prázdny zdrojový súbor - ktorý môže byť jednoduchý kus formátovaného html, alebo aj vlastná PHP aplikácia - správca stránky tu vôbec nie je obmedzený. Okrem toho ešte existuju ďalšie špeciálne objekty. Taktiež si možno dodefinovať vlastné typy objektov. TefNET je primárne nástroj, ktorý generuje prostredie webu a poskytuje podporné funkcie, samotnú webstránku si možno vytvoriť presne podľa svojich predstáv.


TefSEC účet


Ako sme už naznačili v predchádzajúcom odseku, účty sú zdieľané medzi jednotlivými stránkami v sieti TefNET, čo považujeme za veľkú výhodu, keďže sa užívateľ nemusí znova plne registrovať. V praxi to samozrejme nefunguje tak, že hocikto má prístup ku všetkým osobným údajom. Pri vytvorení nového účtu TefSEC sú údaje uložené v centrálnom systéme Astiret a lokálny otlačok účtu sa vytorí len v databáze konkrétnej stránky, na ktorej sa užívateľ registroval. Ak sa pokúsi pod tým istým účtom prihlásiť na inom webe so systémom TefNET, ten ho rozpozná a ponúkne mu lokálnu registráciu na danom webe - zobrazí sa potvrdzovacia stránka s podmienkami použitia webu na ktorom sa práve prihlasuje a prípadným formulárom pre dodatočné lokálne registračné informácie. Užívateľ teda musí najpv potvrdiť poskytnutie svojich údajov novému webu.

Zdieľanie účtov samozrejme nie je jediným dôvodom tohto riešenia a zďaleka ani jedinou výhodou. TefSEC účet sa snažíme budovať ako samostatný produkt, ktorého vlastníkom je užívateľ a k tomuto produktu pripájame aj ďalšie funkcie. Najväčšou takouto funkciou nášho účtu je virtuálna peňaženka - kreditný účet Deben (Dn). Ďalšie výhody, ktoré stoja za spomenunie, sú: osobný úložný priestor, prístup na Haggle.space - zdieľaný online bazár, online reklamné kampane, aj správca úloh. Do budúcna plánujeme aj ďalšie funkcie, informácie o zmenách budeme priebežne aktualizovať. Základný účet je a aj zostane úplne zdarma.

Kreditný účet


Náš kreditný účet je v mene €, pričom z účtovného hladiska ide o predplatné budúcich nákupov tovarov a služieb, nejde teda o virtuálnu menu (kryptomenu). Hlavným účelom je zjednodušenie platieb online - teda najmä rýchlo a bez zbytočných poplatkov u sprostredkovateľov platieb (banky a platobné brány). Tento kredit možno použiť na úhradu objednávok v internetových obchodoch našich partnerov, alebo nimi u nich uhradiť rôzne služby, ako sú kurzy a akcie. Taktiež sa využíva aj pri platbách formou mikrotransakcií. Navyše ho možno voľne presúvať medzi účtami.

Veľké uplatnenie má aj na Haggle.space - kde všetky obchody prebiehajú práve a len prostredníctvom kreditu. Samotné používanie kreditu nevyžaduje žiadne poplatky. Dobitie kreditu môže byť zaťažené poplatkami, najmä v prípade platby kartou, priamo na našom webe je ale vždy možnosť dobiť si kredit prevodom z bankového účtu - pokiaľ dobitie kreditu neponáhľa, toto je optimálny spôsob ako na poplatkoch ušetriť.

Modulové nadstavby k jadru TefNET


Samotné jadro obsahuje, okrem editora štruktúry stránky, ešte správu užívateľov registrovaných na stránke a mail manažér, čo je nástroj na kontrolu toku mailových správ generovaných na webstránke. Všetky moduly, keď potrebujú vygenerovať nový mail, zaeviduju ho v tomto systéme a ten ich postupne spracováva tak, aby nedošlo k zahlteniu dostupných kapacít. Zároveň vedie evidenciu odoslaných správ. Možno v ňom tiež manuálne vytvoriť hromadnú správu.

S účtom TefSEC je tiež prepojený správca súborov - náš online nástroj nahrádzajúci FTP. Umožňuje hromadné nahrávanie, aj mazanie súborov, vytvorenie adresárovej štruktúry a obsahuje aj jednoduchý textový editor, ako aj nástroj na redukciu veľkosti obrázkov.

Pre konkrétne oblasti sme vytvorili aj samostatne aktivovateľné moduly, tj. súbor aplikácií a funkcií, ktoré uľahčia prácu v danej objasti a nemusíš si ich vytvárať sám. Ich výhodou je vzájomné prepojenie, ako aj integrácia s jadrom a s účtami TefSEC, vrátane kreditného systému Dn. Niektoré majú k dispozícii aj verziu bez poplatkov.

CMS modul


Samostatný modul pre správu obsahu na webe. Na rozdiel od základnej verzie obsahuje vylepšenú správu obsahu, ktorá ponúka dynamické otváranie článkov v rámci profilu - vrátane SEO optimalizácie stránky podľa aktuálne otvoreného článku, prehľadové a vyhľadávacie nástroje, definície kategórií článkov, skúpín užívateľov (napríklad newsletter, privátne skupiny), kontrolu prístupu k obsahu cez prihlásenie na stránke, alebo aj cez privátne skupiny. Taktiež umožňuje hodnotenie článku, zdieľanie na sociálnych sieťach, komentáre pod článkom. Navyše je k dispozícii aj aplikácia diskusného fóra.

Na úpravu obsahu článkov sme vytvorili vlastný editor s jednoduchým skriptovacím jazykom, ktorý možno ľahko generovať prostredníctvom dostupného panela nástrojov. Nemusíte tak písať neprehľadný html kód ručne (možné je ale aj to - až na niektoré výnimky). Každý článok má vlastné nastavenie správania a prídavných funkcíí, ako kategória článku, zabezpečenie, diskusia pod článkom, hodnotenie článku, sociálne siete a podobne.

Modul Kalendár


Tento modul je špecificky dizajnovaný pre potreby výučbového centra, školy, prípadne obdobnej organizácie, ktorá potrebuje riadiť využitie svojich dostupných miestností na organizovanie aktivít. Či už sú to vyučovacie hodiny, prednášky, kurzy, školenia, alebo cvičenia. Poslúži ale aj pre menšie ciele, ako je len kalendár aktivít a udalostí, alebo rezervačný systém.

Správanie modulu je značne konfigurovateľné, podľa konrétnych potrieb a obsahuje aj integráciu na modul obchodu, pre automatické generovanie objednávok v prípade potreby. Taktiež podporuje platby vo forme mikrotransakcii cez kreditný system Dn. Dve základné vlastnosti definujú tento modul najviac a všetky ostatné funkcie sa od nich odvíjajú:
1) Rezervovanie miestnosti, miesta, alebo inej entity v čase
2) Registrácie užívateľov na aktivitu definovanú v kalendári


Modul Obchod


Modul internetového obchodu možno rozdeliť na dve časti. Administračná časť umožňuje správu skladových zásob, generovanie príjemiek a výdajok, sledovanie štatistík, tvorbu cenníkov, zostáv zložených z viacerých položiek a systém zliav. Verejná časť je dostupná pre bežných návštevníkov stránky a umožňuje prezeranie skladových položiek dostupných pre verejnosť, vkladanie do košíka a odoslanie objednávky.

Integrácia na modul účtovníctva umožňuje ľahké generovanie faktúr. Navyše je obchod prepojený s kalendárom pri tvorbe objednávok na základe registrácií na aktivity, aj s modulom CMS, kde umožňuje automatické prihlásenie do skupiny naviazanej na skladovú položku, čo možno využiť napríklad pri predaji prístupu ku chránenému obsahu.

Systém podporuje ceny položiek v lokálnej mene, alebo v Dn, ako aj úhrady objednávok (prípadne len časti) použitím kreditu Dn - záleží na konfigurácii systému zo strany prevádzkovateľa. Okrem toho možno objednávky automaticky spracovávať pri úhrade z účtu Paypal, alebo pri platbe kartou cez platobnú bránu Paypal, ktorej integráciu s TefNET podporujeme.

Používateľ má prostredníctvom svojho účtu k dispozícii prehľad svojich objednávok, kde môže vykonávať úhrady a dostať sa k elektronickým faktúram svojich objednávok, generovaným z modulu Účtovníctvo.


Modul Účtovníctvo


V prípade že chceš mať účtovníctvo vždy dostupné online a jednoducho integrované s našim internetovým obchodom, je modul Účtovníctvo ideálnym riešením - ako súčasť tvojej webovej stránky je k dispozícii takmer vždy - pre teba, tvojich zamestnancov, aj zákazníkov - keď sa potrebujú dostať k svojim faktúram. Je úplnou samozrejmosťou že sami tento modul plne využívame pre naše vlastné potreby.

Nie je síce tak robustný ako iné profesionálne účtovné systémy, ale podporuje štandardné postupy definovania účtovnej osonovy a navyše umožňuje riadiť analytiku aj cez špeciálne parametre projekt a typ účtovnej položky, ktoré možno použiť ako lepšiu alternatívu ku klasickým analytickým účtom. Náhľady sú plne konfigurovateľné podľa potrieb organizácie.

Naše riešenie tiež obsahuje jednoduchú evidenciu majetku, automaticky generovaný účtovný denník a kontrolné reporty. Systém je navrhnutý primárne pre evidenciu podvojného účtovníctva, pričom zvládne aj DPH. Možno ho ale samozrejme použiť aj pri jednoduchom účtovníctve. Faktúry sú generované priamo z modulu Obchod, pričom integrácia prechádza aj z iných modulov, napríklad v parametri Projekt. Samozrejmosťou je aj ručné vytváranie účtovných dokladov, vrátane faktúr a párovanie dokladov s úhradami cez rôzne náhľady.

Manažér úloh


Tento modul bol vytvorený pre potreby projektového riadenia úloh. Umožňuje plánovanie a sledovanie úloh v rámci tímu, priraďovanie jednotlivým členom tímu. Jednotlivé úlohy majú k dispozícií veľké množstvo parametrov a možno ich ďalej rozpracovávať v jednotlivých krokoch, sledovať históriu zmien, komunikáciu a pracovať s prílohou.

Systém taktiež podporuje ďalšiu vrstvu nad jednotlivými úlohami - vykonanie úlohy, ktoré eviduje vykonanie jednotlivých krokov v samostatnom zázname. Táto funkcia má dve zjavné využitia.
1) Možno ju použiť na zaznamenávanie vykonávania testov
2) Využiť túto vlastnosť na zber dát od návštevníkov stránky, formou prieskumov. K tomuto účelu modul obsahuje aj aplikáciu, ktorú možno zavolať z dlaždice a ktorá spúšta vybranú sadu prieskumov, podľa nastavenia.

Tento modul čaká ešte veľa zmien a vylepšení, z tohto dôvodu ho zatiaľ nemáme zaradený v ponuke. Do budúcna zvažujeme integrované nasadenie do každého webu so systémom TefNET, pričom Manažér úloh bude mať samostatnú cenovú politiku, odvíjajúcu sa od spôsobu a rozsahu využitia.Zdieľaj: